90 aydın Laiklik Meclisi kurdu: Yeni Anayasa ile laikliğin tasfiyesine karşı gayret edeceğiz

90 aydın Laiklik Meclisi kurdu: Yeni Anayasa ile laikliğin tasfiyesine karşı gayret edeceğiz

AKP iktidarının uyguladığı siyasetlere ve laiklik aksisi uygulamalara reaksiyon gösteren bir küme, “Laiklik Meclisi” kurduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada “Laiklik çabasının birebir vakitte ülkemizin geleceğini kazanma uğraşı olduğunun şuuruyla Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz” sözleri kullanıldı.

Avukat, akademisyen, muharrir ve gazetecilerin çoğunlukta olduğu 90 kişi, Türkiye’de laikliğin tehlikeye girdiğini belirterek, “Laiklik Meclisi” kurdu.

Meclis, bugün yaptığı yazılı açıklama ile kuruluş nedenlerini, “Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizin, idari, türel ve toplumsal yapısını değiştirme emeliyle atılan adımlara ve artan ataklara karşı verilecek gayrette laikliğe sahip çıkılması büyük ehemmiyet taşımaktadır.
Bu ataklara karşı ülkemiz topraklarında ve Cumhuriyet’in kurucu kıymetlerinde var olan direncin örgütlenmesi tarihi bir sorumluluktur. Bunun şuuruyla Laiklik Meclisi’nin temsil ettiği bedeller çerçevesinde çalışmak üzere yola çıkıyoruz” tabirleriyle bildirdi.

Programlarını da ilerleyen günlerde kamuoyuna aktaracaklarını belirten Meclis, şu açıklamada bulundu:

“Ülkemiz 20 yılı aşkın müddettir sürat kazanmış olan gerici dalganın kıymetli bir etabı ile karşı karşıyadır.

Bu karşı ihtilal sürecinin yürütücüleri hukuksal, idari, siyasi ve eğitim alanları ile birlikte toplumsal hayatın teminatı olan laikliği ayaklar altına almakla kalmamakta, artık açık bir biçimde tasfiye etme niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

Tarikat ve cemaatlere büyük bir mali güç kazandırılmıştır. Toplumsal hayatı adeta belirler hale gelen bu yapılar devlet kademeleri ile tüzel düzeneklerin en kritik noktalarını ve eğitim alanını işgal etmiştir.

Eğitim dini referanslarla düzenlenmekte, Ulusal Eğitim Bakanı karma okullara karşı olduğunu açıkça söz edebilmektedir. Başta Ulusal Eğitim Bakanlığı olmak üzere bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla imzaladıkları protokolleri hayata geçirmektedir.

Kadının erkek ile eşitliğini reddederek gericilikle kuşatan, çocukları ve gençleri tarikat ve cemaatlerin karanlığına teslim eden siyasi iktidar ‘kadınları sahiplendirmekten’ bahseden karanlık bir odağı da meclise taşımıştır. Bayan cinayetleri cezasız kalırken, failler adeta ödüllendirilmekte, bayan haklarını düzenleyen yasalar ve milletlerarası mutabakatlar gözden çıkarılmakta, 6284 Sayılı Kanun ile birlikte Uygar Kanun da amaç alınmaktadır.

Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı, adeta şeyhülislamlık ve hatta Şer’iye Vekâleti üzere faaliyet yürütmekte olup, tarikat ve cemaatlerle birlikte devletin bütün kurumlarında belirleyici hale gelmiştir. Diyanet İşleri Lideri fiilen manevî önder pozisyonuna taşınmıştır.

Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken, adliyeler dini uygulamaların yerleri haline getirilmektedir. Siyasi iktidar, TBMM bileşiminden de güç alarak ‘Yeni Türkiye’ tabiriyle kurduğu rejimin Anayasası’nı hazırlama niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Anayasa’nın laikliğin tasfiyesi manasına da geldiği gözden kaçırılmamalıdır.

Toplum, dini kurallarla tekrar yapılandırılmakta, halkımız tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmaktadır.

Bilim hurafelerle, hukuk şer’i kararlarla, yurttaş tebaa, halk ümmet ile ikame edilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu gerici ataklar karşısında gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma uğraşını yükseltmek, ülkemizdeki ilerici direnci büyütmek üzere ‘Laiklik Meclisi’ ismi altında buluşuyoruz. Ülkemizin ilerici birikimi çok daha büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu nedenle çalışmalarımızın genişleyerek büyümesini ve güçlenmesini hedefliyoruz.

Laiklik Meclisi gericiliğin aktüel ‘açılımlarına’ karşı bir duruş sergilemekle kalmayacak, bu uğraşta bütünlüklü olarak kelamını söyleyecektir.

Laiklik Meclisi devlet düzeneklerini işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta kıymetli bir direnç odağı olacaktır.

Laiklik Meclisi Türkiye’nin aydınlanmacı, ilerici birikiminin kendini tabir edeceği bir merkez olacaktır.

Laiklik Meclisi’nin değerli çaba başlığı yeni Anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır.

Bu kapsamda yürütülecek laiklik uğraşının tıpkı vakitte ülkemizin geleceğini kazanma çabası olduğunun şuuruyla Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz.”

Açıklamanın imzacıları ise şöyle:

Abdurrahman Bayramoğlu – Avukat

Prof. Dr. Ahmet Saltık – Tabip, Hukukçu, Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Ahmet Yıldız – Eğitimci

Dr. Akasya Kansu Karadağ – Hukukçu, İKD GYK Üyesi
Ali Güler – Tüm Mahallî Sen Ankara Şube Yöneticisi
Ali Özgür Dedeoğlu – Eğitimci
Dr. Alper Akçam – Tıp Tabibi, Yazar
Dr. Anıl Aba – Akademisyen
Arzu Becerik – Avukat
Atilla Hekimoğlu – Emekli Yargıç, Avukat
Atilla Özsever – Gazeteci, Yazar
Aydan Büyükyıldız – Emekli Yargıç, Avukat
Doç. Dr. Ayhan Ural – Eğitimci
Aysel Tekerek – Avukat, Siyasetçi
Ayşenur Yazıcı – Sunucu, Yazar
Aytaç Ural – Alevi Bektaşi Federasyonu Eğitim Sekreteri, MYK Üyesi
Barış Terkoğlu – Gazeteci, Yazar
Başar Yaltı -Avukat
Bayram Kapucu – Emekli Yargıç, Avukat
Berkay Çelen – Avukatlar Sendikası Başkanı
Betül Arım – Tiyatro, Sinema ve Seslendirme Sanatçısı
Bilgütay Hakkı Durna – Avukat
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
Doç. Dr. Candan Badem – Akademisyen, Tarihçi
Caner Beklim – Radyo Yapımcısı
Cem Alptekin – Avukat
Dr. Cemil Ozansü – Akademisyen, Hukukçu
Ceyda Cimili Akaydın – Avukat
Damla İtina – Tiyatro Sanatçısı
Deniz Şenkal – Genel Sıhhat İş Merkez Denetleme Heyeti Üyesi
Deniz Hakyemez – Yazar
Elif Yar – Avukat
Engin Ayça – Sinema Yönetmeni
Erendiz Atasü – Yazar
Esin Köymen – Mimar
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir
Güldal Okuducu – Müellif, Siyasetçi, TBMM 22. Periyot Milletvekili
Güldeste Dedeoğlu – Genel Sıhhat İş Merkez Denetleme Heyeti Üyesi
Gülsen Tuncer – Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
Güvenç Dağüstün – Müzisyen
Dr. Hande Heper – Akademisyen, Hukukçu
Hasan Sivri – Gazeteci, Yazar
Hürriyet Yaşar – Yazar
Dr. Hüseyin Gündoğdu – Birleşik Kamu İş Balıkesir Vilayet Temsilcisi
İbrahim Fikri Talman – Emekli Yargıç
İlke Kızmaz – Müzisyen
Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı
Prof. Dr. İzge Günal
Prof. Dr. İzzeddin Önder
Prof. Dr. Korkut Boratav
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Mahmut Aslan – Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğt. Vakfı G. Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet Tomanbay – TBMM 22. Devir Milletvekili
Mercan Erzincan – Müzisyen
Merdan Yanardağ – Gazeteci, Yazar
Murtaza Demir – PSAKD Kurucu Başkanı
Mustafa Bağarkası – Emekli Yargıç, Avukat
Mustafa Karadağ – Emekli Yargıç, Avukat
Mustafa Kemal Erdemol – Gazeteci, Yazar
Mustafa Köz – Edebiyatçı, Yazar
Naciye Füsun Çağlar – Emekli Yargıç
Namık Koçak – Gazeteci, Yazar
Nazan Moroğlu – Avukat
Nida Açıkalın – Avukat Hareketi Yürütme Konseyi Üyesi
Ozan Çoban – Müzisyen
Ömer Faruk Eminağaoğlu – Hukukçu
Özgür Eryılmaz – Avukat
Özkan Rona – Eğitimci
Prof. Dr. Rıfat Okçabol – Akademisyen, Eğitimci
Prof. Dr. Saadet Ülker – Hemşire
Sadık Albayrak – Yeni Gelen Mecmuası Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Savaş Karabulut – Jeofizik Mühendisi – Akademisyen
Selcik Ulusoy – Avukat, Ankara Barosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı
Selin Nakıpoğlu – Avukat
Dr. Semiha Özalp Günal – İKD GYK Üyesi
Serdar Şahinkaya – İktisat Tarihçisi
Şenal Sarıhan – Hukukçu, TBMM 25. ve 26. Devir Milletvekili
Ş. Serap Çatalpınar – İTÜ BİRLİK Başkanı
Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz – Akademisyen, Hukukçu
Şükran Eroğlu – Avukat
Tamer Akgökçe – Emekli Yargıç, Avukat
Tülin Tankut – Müellif, İKD Müşavere Şurası Üyesi
Türkan Kurtulmaz – Avukat
Dr. Ulaş Karadağ – Akademisyen
Umut Kuruç – İKD Genel Başkanı
Veli Demir – Eğitimci
Yavuz Alogan – Muharrir, Editör, Tercüman, Siyasetçi
Yeliz Toy – Eğitimci
Zöhre Aksüt – Dev-Turizm İş İzmir Şube Başkanı
Zülal Kalkandelen – Gazeteci, Yazar

 

 

 

İzmir Escort - Aliağa Escort - Balçova Escort - Bayındır Escort - Bayraklı Escort - Bergama Escort - Beydağ Escort - Bornova Escort - Buca Escort - Çeşme Escort - Çiğli Escort - Dikili Escort - Foça Escort - Gaziemir Escort - Güzelbahçe Escort - Karabağlar Escort - Karaburun Escort - Karşıyaka Escort - Kemalpaşa Escort - Kınık Escort - Kiraz Escort - Konak Escort - Menderes Escort - Menemen Escort - Narlıdere Escort - Ödemiş Escort - Seferihisar Escort - Selçuk Escort - Tire Escort - Torbalı Escort - Urla Escort