Yargıtay, Seyahat kararında AİHM ve AYM'yi dikkate almadı, cemaat dinlemelerini ispat saydı, cezaları az bularak onadı!

Yargıtay, Seyahat kararında AİHM ve AYM’yi dikkate almadı, cemaat dinlemelerini ispat saydı, cezaları az bularak onadı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Seyahat Parkı davasında Anadolu Kültür İdare Şurası Lideri Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’la Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18’er yıl mahpus cezalarını onadı. Seyahat Parkı aksiyonlarını “toplum mühendisliği ve iki yıl evvelce hükümeti devirmek için planlanmış şiddet hareketi” olarak tanımlayan Yargıtay, İstanbul Başsavcılığı’nın birinci günden bu yana tartışılan Açık Toplum Vakfı, Otpor ve Canvas aracılığıyla hareketlerin organize edildiği görüşünü tekrarladı.

Buna ispat olarak da açık bir bağlantı, irtibat tespit edilememesine karşın, bu yapıların başkanlarının kimi tarihlerde Türkiye’de bulunmaları gösterildi. “FETÖ” gerekçesiyle aranan ya da tutuklanan hakim ve savcılar tarafından yaptırılan telefon dinlemelerini “ana kanıt” sayan Yargıtay, dinleme kararlarının farklı bir cürümden verilmiş olmasını da “hukuka uygun” buldu. Yargıtay, 78 sayfalık kararında, Osman Kavala hakkında AİHM’in vermiş olduğu, tutuklanmasının siyasi baskı sonucu gerçekleştiği istikametindeki “hak ihlali” kararını dikkate almadı. Yargıtay, bu kararın uygulanmaması nedeniyle Türkiye aleyhinde Avrupa Konseyi’nin yaptırım kararı almasına da değinmedi. Bu sanıklar istikametinden Anayasa Mahkemesi dışında, iç hukukta, umut ışığı kalmadı.

TIKLAYIN – Gezi davasında Kavala ve Atalay’ın da ortalarında olduğu 5 sanığın cezası onandı

18 yıl da yetmedi lakin bu haliyle onadı

Kararda, cezası onanan sanıklardan Can Atalay ve Tayfun Kahraman için enteresan bir yorum yapıldı. Bu iki ismin de Kavala üzere “hükümeti devirmeye teşebbüs hatasından ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası almaları gerektiği” vurgulandı. Buna karşılık, lokal mahkeme ve istinaf mahkemesinin yalnızca hükümeti devirmeye teşebbüs etmeye yardım hatasından 18’er yıl ceza verdiği tabir edildi. Mahallî mahkeme ile istinaf mahkemesinin cezada yanılgıya düştükleri lakin savcılık daha ağır ceza talebiyle Yargıtay’a başvurmadığından cezanın bu formda onandığı vurgulandı.

Üç isim için bozma

Yargıtay, 18’er yıl mahpusa mahkûm edilen tutuklu Ali Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı ile Yiğit Ali Ekmekçi hakkında verilen kararları ise bozdu. Kararda, bu isimlerin, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” cürmünden değil, “toplantı ve şov yürüyüşleri kanununa muhalefet” cürmünden yargılanmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda Yapan ve Altınay’ın tahliyeleri de kararlaştırıldı.

78 sayfalık karar: Toplum mühendisliği, şiddet eylemi

78 sayfalık kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği, istinaf mahkemesinin yerinde bulduğu karar tartışıldı. Seyahat Parkı aksiyonlarının gün gün aktarıldığı kararda, iddianamedeki tartışmalı bütün isnatlar yanlışsız kabul edildi.

Kararda, 2011’de Taksim Yayalaştırma Projesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesinin akabinde toplumsal medyada “Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul” isimli Facebook sayfasının oluşturulduğu ve sayfa üyeleri tarafından çeşitli aralıklarla Taksim Yayalaştırma Projesi’ne reaksiyon mazeretiyle Revolt (Ayaklan) İstanbul ismiyle hareketler düzenlenmeye başlandığı, “Gezi Parkı olaylarının etkin şiddet hareketlerine dönüştüğü 2013 yılında şov kümesinin önünde polise taş atan hareketçilerin taktığı kasklarda ve giydikleri tişörtlerde de ‘#OccupyTurkey’ yazısının yer aldığı, hareketçilerin ve aksiyon davetlerinin temel olarak örgütlendiği alan olan Twitter’da da en çok kullanılan etiketlerin ‘#occupyturkey’ ve ‘#occupygezi’ biçiminde olduğu” belirtildi.

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU YAZDI – 55 soruda Seyahat davası

İki yıl evvelce planlandı

Kararda, “27 Mayıs 2013 tarihinde fiili olarak başlayan ve şiddet aksiyonlarına dönüşen Seyahat Parkı aksiyonlarının, toplumun verdiği anlık ve öngörülemez bir reaksiyon hareketi olmayıp, çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılan ve planlı bir kalkışma hareketi olduğu anlaşılmıştır” denildi.

2012’de “Taksim yayalaştırma projesine reaksiyon bahanesiyle” sanıklar Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın öncülüğünde Taksim Dayanışması’nın kurulması da buna delil gösterilerek, şöyle denildi:

Toplum mühendisliğinin ürünü

“Gezi Parkı olaylarının öncesinde ”Occupy/İşgal” fikrinin bilhassa toplumsal medya hesaplarından topluma yayılmaya başlandığı ve gerçekleştirilmesi planlanan toplumsal ayaklanmaya taraftar toplanmaya çalışıldığı, hazırlık hareketlerine ait bu sürecin alışılageldik ve ölçüsüz halde gerçekleşen bir süreç olmadığı, hazırlık hareketlerinin art planında dünyaca ünlü bir başkaldırı topluluğunun ve akademik çalışmaların da bulunduğu bir toplum mühendisliğinin eseri olduğu, bu kapsamda Seyahat Parkı olaylarının hazırlık sürecinde toplumsal dayanağı sağlamak ve toplumsal algı oluşturmak maksadıyla dünyaca ünlü OTPOR kümesinden dayanak alındığı, kümenin kurucusu olan Sırp asıllı Ivan Marovic ve CANVAS eğitmenlerinin de hazırlık sürecinde bir mühlet ülkemizde bulundukları tespit edilmiştir.”

Görüşme tespit edilemedi lakin ispat sayıldı

Kararda, OTPOR Kümesi ve CANVAS kümesinin temel ideolojisini Tekrar Sharp’ın teorisyenliğini yaptığı sivil başkaldırı metotlarından aldığı, Ivan Marovic ve Srda Popovic öncülüğünde kurulduğu belirtilerek, bu yapıların büyük oranda yabancı istihbarat servisleri ve Açık Toplum Vakfı kurucusu olan George Soros üzere sermaye sahipleri tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Kararda, “Bu yapıların kalabalıkları bir ortaya getirdiği, kalabalıkların verdiği inanç hissiyle devlet otoritesine başkaldırdığı, mizah ve tiyatro üzere pasif direniş hareketi ismi altında şiddete karşı olduğu izlenimini uyandıran aksiyonlarla taraftar kümesi kazandığı ve sonrasında toplanan kalabalıklarla kolluk kuvvetlerini kışkırtmak suretiyle kelamda barışçıl aksiyonlarını şiddet hareketlerine dönüştürdüğü, örgütün aksiyonlarında bilhassa basını olay yerine getirerek hem kolluk kuvvetlerini ruhsal baskı altında tutmayı hem de aksiyoncuları cesaretlendirerek kalabalıkları istedikleri üzere yönlendirmeyi temel hareket metodu olarak belirlediği, her ne kadar kendilerini şiddetsiz aksiyon yanlısı bir küme olarak tanımlasa da Sırp İhtilali esnasında kamu binalarını ateşe verme ve aksiyonlarda silah ve molotof kullanma üzere teknikleri vardır” yorumu yapıldı.

Sırp ihtilali gibi…

Firari durumda olan ve evrakı ayrılan oyuncu Mehmet Ali Alabora

Kararda, “bunun tesadüfle izahının mümkün olmadığı” belirtildi. Firari sanık Handan Meltem Arıkan‘ın yazdığı ve Memet Ali Alabora’nın direktörlüğünü yaptığı “Mi Minör” isimli tiyatro oyunu da delil sayıldı. Kararda, izleyiciyi toplumsal medya aracılığı ile örgütleyip, sergilenecek oyuna davet eden ve seyircinin de interaktif formda katıldığı bir tiyatro oyununun Seyahat hareketleri öncesinde sahneye konulmasının sürpriz olamayacağı söz edildi.

Beş oluşum

Kararda, Seyahat Parkı olaylarını Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın, Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür’ün, Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması ile Forumlar Koordinasyonu’nun organize ettiği söz edildi.

Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür için şu yorum yapıldı:

Kavala’nın Seyahat aksiyonları sırasında yabancılarla yaptığı görüşmelerin “uluslararası girişim” sayıldığı kararda, Can Dündar’la yeni bir televizyon kurmak için görüşmesi de “yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalışmak, Seyahat Parkı olayları gibisi kalkışmaların medya vasıtasıyla gündem oluşturulmasını sağlamak” olarak tanımlandı.

Kararda, sanıklardan Çiğdem Mater’in çekmediği Seyahat Parkı belgeseli ile ilgili yaptığı görüşmeler de yeniden ispat sayıldı. Bunun da bir plan dahilinde olduğu tabir edildi.

Kavala’ya ağır suçlama: Perde gerisinden yönetti

Kararda, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası verilen Kavala’nın pozisyonu ise şöyle değerlendirildi:

“Kavala’nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden göstermelik projeler oluşturarak yasal bir kılıfta fonlama yaptığı, tekrar Seyahat Parkı aksiyonlarına katılan hareketçilerin polis müdahalesinden etkilenmemesi için gaz maskesi ve öbür gereksinimlerin temini için para arayışı içerisine giriştiklerinde bu arayışın, sanıklar Mine Özerden ve Mehmet Osman Kavala tarafından tahlilinin sağlandığı, sanık Mehmet Osman Kavala’nın bu hususla ilgili iki kişinin hesap açmasını ve paraların bu hesapta toplanarak gereksinimlerin buradan karşılanmasını önerdiği, lakin sanıkların deşifre olmamak ve ilerleyen süreçte tüzel açıdan sorun yaşamamak için bu hesabı kendi isimlerine açtırmadıkları, Seyahat Parkı hareketlerine katılan eylemcilerden iki kişi bularak onların isimlerine hesap açılmasını görüştükleri, hasebiyle sanık Mehmet Osman Kavala’nın Seyahat Parkı olaylarının karar alma ve nakdî dayanak süreçlerinde etkin olarak bulunmasına karşın kendisini deşifre etmemek için hiçbir resmi süreçte bulunmadığı, şiddet hareketlerinin gerçekleştiği yerlere gitmediği, sürecin en değerli akıl hocası olarak her platformda perde gerisinde yer aldığı, her ne kadar Mehmet Osman Kavala Türkiye Cumhuriyeti aleyhine gerçekleştirdiği faaliyetlerini sivil toplum kuruluşları ve kar maksadı gütmeyen şirket aracılığıyla meşru görünüme kavuşturmaya çalışsa da Seyahat Parkı olaylarına maddi istikametten takviyede bulunduğu, bu kapsamda sanık Mehmet Osman Kavala’nın hareketçilerin her türlü gereksinimini gidermek için başvurulan kişi pozisyonunda olduğu, Seyahat Parkı hareketlerinde hareketçilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz maskesi ve gözlük, aksiyoncular için yemek ve kahvaltı ve hareketçilerin uyumu daha kolay sağlayabilmeleri için Seyahat Parkı’na masa ve ses sistemi üzere materyalleri temin ettiği…  Bu prestijle ülkemizde idare tersliğini körüklemek için toplumda direnç odakları oluşturmak suretiyle Seyahat Parkı olaylarında olduğu üzere aksiyoncuları istediği vakit bir ortaya getirmeyi amaçlayan kelamda sivil toplum çalışmalarını yürüten sanık Mehmet Osman Kavala’nın, yurtdışından kendisine aktarılan fonları gizlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.”

ODTÜ ile sonuç elde edilemedi, Arap baharına denk getirildi

Kararda, iddianamede olduğu üzere, “Gezi aksiyonlarının ODTÜ hareketleriyle sonuç elde edilemeyince gerçekleştirildiği, şuurlu olarak Arap Baharı ile birebir vakit dilimine denk getirildiği, 78 vilayette 746 şovun yapıldığı, 280 iş yerinin, 259 aracın, 103 polis otosunun, 1 konutun, 1 polis merkezinin ve 5 kamu binasının hasar gördüğü, 1’i CHP’ye ve 11’i AKP’ye ilişkin 12 parti binasında hasar meydana geldiği, tekrar çok sayıda MOBESE kamerasının, sinyalizasyon sisteminin, aydınlatma direğinin, otobüs durağının, reklam panosunun, trafik levhasının, park ve peyzaj düzenlemesinin, çöp konteynerinin ve polis noktasının ziyana uğradığı” kaydedildi.

Kararda, “Ayrıca vahim aksiyon niteliğinde olan ve mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik cebir ve şiddet aksiyonlarına dönüşen Seyahat Parkı olayları sonucunda açık kaynak bilgilerine nazaran 8 vatandaşımız ile 2 polisimizin hayatını kaybettiği ve 9 bin 63 kişinin yaralandığı, toplam kamu ziyanının o tarih itibariyle 140 milyon TL olduğu tespit edilmiştir” denildi.

FETÖ dinlemeleri kanıt sayıldı: O tarihte vahametini anlayamazlardı

Kararda, FETÖ üyeliği ile suçlanan, firari ve tutuklu hakim ve savcıların “örgüt kurma” kabahatinden yaptırdıkları telefon dinlemeleri de hukuka uygun sayıldı. Kararda, daha sonra dinleme kararlarının “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” cürmünden verildiğine dikkat çekildi.

Farklı hatadan yapılan evvelki dinlemelerin buna karşın evrakta kullanılabileceği tez edilerek, “Bu prestijle, soruşturma sürecinde sanıklar hakkında alınan bağlantının dinlenmesi kararlarının, hata örgütü kurma ve yönetme hatasına ait olduğu belirtilmişse de irtibatın dinlenmesine başvurulan cürüm ile kamu davası açılan ve karar kurulan hatalar ortasında geçitli ve dönüşen cürüm bağı mevcuttur. Belge kapsamında yapılan dinlemeler olaya ait olduğundan ve kabahat niteliğindeki değişim alınan kararların hukuka muhalif olmaları sonucunu ortaya çıkarmayacağından, bu nedenle irtibatın dinlenmesine ait ilgili merciler tarafından verilen önlem kararları ile elde edilen kanıtların hukuka uygunluğu konusunda rastgele bir kuşku bulunmamaktadır” denildi.

Farklı kabahatten yapılan dinlemelerin sonradan ceza verilen kabahat için kullanılması ise, “Olayların vahametinin o tarihte muhakkak olmaması” ile açıklandı.

“Atalay vekil seçilse de fark etmez”

Kararda, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine karşın hakkındaki yargılamanın durdurulmamasına özel yer ayrıldı. Atalay’ın işlediği cürmün soruşturmasına vekil seçilmesinden evvel başlandığı, Anayasa’nın 14. unsurunun de bu durumu dokunulmazlık kapsamı dışında tuttuğu savunuldu.

Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel, Anayasa’nın 14. Unsuruna hangi kabahatlerin girdiğinin belgisiz olduğu istikametindeki kararına karşın bu yorumun yapılması da tartışıldı. Anayasa Mahkemesi kararına alışılmamış biçimde, yargının, kelam konusu hususta hangi cürümlerin sıralandığı yazılmasa da yorum yoluyla bunun içini doldurabileceği savunuldu. Bu nedenle vekil seçilmesinin cezalandırılmasına mahzur olmadığı vurgulandı.

 

İzmir Escort - Aliağa Escort - Balçova Escort - Bayındır Escort - Bayraklı Escort - Bergama Escort - Beydağ Escort - Bornova Escort - Buca Escort - Çeşme Escort - Çiğli Escort - Dikili Escort - Foça Escort - Gaziemir Escort - Güzelbahçe Escort - Karabağlar Escort - Karaburun Escort - Karşıyaka Escort - Kemalpaşa Escort - Kınık Escort - Kiraz Escort - Konak Escort - Menderes Escort - Menemen Escort - Narlıdere Escort - Ödemiş Escort - Seferihisar Escort - Selçuk Escort - Tire Escort - Torbalı Escort - Urla Escort