TBMM Lideri Kurtulmuş: Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin boynunun borcudur

TBMM Lideri Kurtulmuş: Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur

TBMM Lideri Numan Kurtulmuş, “Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan kıymetli bir adım olacaktır.” dedi.

Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM’de bir ortaya geldi.

Numan Kurtulmuş, parlamentonun bu periyodunda Cumhuriyetin ikinci asrına gireceği için tarihi bir periyodun eşiğinde olunduğunu söyleyerek, Meclisin bu periyodunda çok sesli, çok farklı partilerin siyasi görüşlerinin yer alacağına işaret etti. Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki 28. Devir’de kalıcı işler yapabilmek nasip olur. TBMM’de, ülkemizin muhtaçlığı olan hususlarda daima birlikte, birlik içerisinde demokratik teamülleri sonuna kadar en güzel halde kullanarak ve farklı fikirlerin karşılıklı çatışmasından hakikatleri ortaya çıkararak yolumuza devam ederiz. Açıkçası bu süreçte TBMM’de çalışacak milletvekili arkadaşlarımıza, Meclisin mehabeti, saygınlığını artırmak konusunda ne kadar büyük misyonlar düşüyorsa, siz basın mensubu arkadaşlarımıza da tıpkı halde sorumluluklar düşüyor.” diye konuştu.

TBMM’deki herkesin, Türkiye’nin önündeki problemleri çözecek iradeyi ortaya koyacağını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ait “Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye Yüzyılı”na yönelik maksatları gerçekleştirmek için çaba edeceğini de lisana getiren Kurtulmuş, yeni devrin ülkeye ve millete güzel olması temennisinde bulundu. TBMM Lideri Kurtulmuş, bunların başında yeni bir anayasa yapma mecburiyetinin geldiğini söz ederek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Yeni bir anayasa mecburiyeti ortadadır. Demokratik olarak Türkiye’nin önünü açacak kıymetli çalışmalardan birisidir ve haddizatında 12 Eylül Anayasası’nın kabul edildiği günün neredeyse sonraki gününden itibaren uzun yıllar boyunca Türkiye’nin yeni anayasa gereksinimi daima tartışılmıştır. Hem siyaset etraflarında hem hukukçular ortasında hem akademik etraflarda tartışılmıştır. Münasebetiyle yeni bir anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan değerli bir adım olacaktır. Bunun için hiçbir ön yargı olmaksızın bu çalışmaları inşallah güçlü bir halde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz.”

 “Anayasa sorunu bir fantezi değil, bir ihtiyaçtır”

Meclis Lideri Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye’ye siyasi, toplumsal, insani bedeller ödettiğini vurgulayarak, “Ama 12 Eylül darbesinin en kalıcı arızalarından birisi, en kalıcı sonuçlarından birisi darbecilerin kendilerinin denetiminde olacak bir gelecek inşa etmek için yaptırdıkları 12 Eylül, yani 1982 Anayasası’dır. Münasebetiyle geleceği dizayn eden, yıllarca çaba ettiğimiz ve konuştuğumuz hususlarda bürokratik oligarşi dediğimiz, seçilmişler yerine atanmışların, ulusal irade yerine muhakkak seçkin zümrelerin iradesini temel alan bir anayasa dizayn edildi. Artık artık bu anayasadan bir formda kurtulmak zorundayız. Bu boynumuzun borcudur.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kurtulmuş, milletin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü önleyerek darbeci geleneğin önünü kestiğine işaret ederek, “Şimdi bu darbeci geleneğin önünü açan anayasadan kurtulma vaktidir. Ben, 28. Devir’in bu anayasayı gerçekleştirebilecek güce, siyasi iradeye, kararlılığa ve millet dayanağına sahip olduğu inancındayım ve inşallah gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Maddesi’nin, ülkenin demokratik topografyası açısından değerine işaret ederek, kelam konusu düzenlemelerde daima değişiklikler yapıldığını hatırlattı. Kurtulmuş, “1982 Anayasası da 19 defa değiştirilmiştir ancak Anayasanın ruhu ve temel esası hala burada durduğu için bir anayasa değişikliğine gereksinim vardır. Bu 4 temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesi, milleti taşıyabilecek bir güce kavuşturulabilmesi de TBMM’nin değerli sorumluluklarındandır.” dedi.

Anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Kurtulmuş, “Anayasa sıkıntısı bir fantezi değil, bir gereksinimdir, bir gerekliliktir. Ayrıyeten yalnızca siyasi parti yahut partilerin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Bu süreçlerin çok önemli ve ağır bir iştirakle, alışılmış ki yüzde 100 herkesin takviyesini almak mümkün olmayabilir, ancak en büyük konsensüsle sağlanabilmesi ve millete ilişkin bir anayasa yapılabilmesi bu süreçte değerli hassasiyetlerimizden birisi olmalıdır.” kelamlarını sarf etti.

“TBMM anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır”

TBMM Lideri Kurtulmuş, sivil, iştirakçi ve demokratik anayasanın Türkiye’nin gelecek jenerasyonlara karşı bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, yeni anayasa konusunda siyasi partiler ve hukuk etraflarında bir müktesebat bulunduğunu anlattı. Kurtulmuş, “Bu büyük müktesebatın yine harekete geçirilmesi ve fikri olan herkesin fikrinin ortaya konulabilmesi için bir siyasal iklim oluşturmak durumundayız.” dedi.

Türkiye’nin anayasa gereksiniminin, yanlışsız tabanlarda, yanlışsız tekniklerle tartışılmasının ve çok geniş kitlelerin bu husustaki fikirlerini yapan bir üslupla ortaya koymalarının temin edilmesinin ehemmiyetine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Eğer siyasi iklimi gerçek bir halde oluşturmayı başarabilirsek ben Türkiye’nin bu periyotta yeni anayasayı yapabilecek bir imkana kavuşacağı kanaatindeyim. Bu anayasa tartışmaları içerisinde değerli konulardan birisi de şudur, siyasal iklim içerisinde farklı çevrelerin görüşleri kesinlikle lisana getirilecek ancak sonuç prestijiyle TBMM anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır. Anayasayı millet ismine Meclis yapacağına nazaran, bu tartışmanın doğal olarak TBMM’nin uhdesinde ve TBMM’nin öncülüğünde lisana getirilmiş olması, siyasi iklimin ve yerin hakikat yönlenmesi bakımından da kuraldır kanaatindeyim.”

 “Anayasayı bir siyasi gündem olarak ele almamalıyız”

Anayasanın bir siyasi gündem olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Anayasa bir siyasi gündem değil, bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmeli, tartışılmalı.” diye konuştu.

Teklif parlamentonun gündemine gelene kadar; bu tartışmanın, siyasetin de sivil toplumun da akademinin de hukuk etraflarının de gündeminde olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, “En geniş mutabakatı sağlayacak biçimde yolumuza devam etmemiz lazım.” tabirlerini kullandı.

Anayasanın özelliklerine ait görüşünü lisana getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Birincisi; anayasa, yeni bir anayasa olmalıdır. Ruhuyla, lisanıyla ve içeriğiyle yeni olması lazım. Onlarca sefer, içinde değişiklikler yapıldı. Ancak ruhu hala korunarak duruyor. Yeni bir anlayışla ruhunu, içeriğini ve lisanını yine ele aldığımız bir anayasa olmalıdır.

İkincisi; sivil bir anayasa olmalıdır. Yani ulusal iradeyi ve ulusal egemenlik fikrini temel alan; onun üzerinden nasıl bir Türkiye inşa edeceğini, Türkiye’nin muhtaçlığı olan mevzuların ne olduğunu lisana getiren bir anlayışla bunun yapılması gerekir. Sivil anayasadan kasıt yalnızca askerlerin yaptırdığı ya da yaptığı anayasalar olmaması değil, birebir vakitte toplumun bütün kısımlarının, sivil toplum kısımlarının işin içerisine girdiği ve fikirlerini rahat bir biçimde lisana getirdiği bir sürecin olmasıdır. Ulusal iradeyi ve ulusal egemenlik fikrini merkezine oturtturan sivil bir anayasaya muhtaçlığımız var.”

“Herkesin uzlaştığı bir metnin ortaya çıkma imkanı olmayabilir…”

Üçüncü temel özellik olarak ise bu anayasanın özgürlükçü olması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“82 Anayasası’nda olduğu üzere kısıtlayıcı, daraltıcı bir anayasa değil, kişisel hak ve özgürlükleri genişleten ve teminat altına alan bir anayasa olmak mecburiyetindedir.

Dördüncü temel nitelik ise kuşatıcı ve çoğulcu bir anayasa olmasıdır. Toplumun bütün farklı bölümlerinin, kendisini burada temsil edilmiş gördüğü bir metnin ortaya çıkması, bir fikir etrafında bunların oluşturulması… Herkesin uzlaştığı bir metnin ortaya çıkma imkanı olmayabilir. Fakat kahir ekseriyetinin, ‘Evet bu düzgün oldu; Türkiye’yi, cumhuriyetin ikinci asrına taşıyabilecek bir metin ortaya çıktı’ diyebileceği bir anayasa olmalıdır. Bunun için de kuşatıcılık ve çoğulculuk fikri önemli bir formda bu anayasanın taleplerini oluşturmalıdır kanaatindeyim.

Beşinci temel özelliği ise medeniyet kıymetlerimizi temel alan ve gelecek amaçlarımıza uygun düşen birey odaklı bir anayasanın yapılmasıdır.”

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” fikrine işaret eden Kurtulmuş, “Yeni anayasa, ‘Devleti yaşat ki insan yaşasın’ fikrinin üzerine değil; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devlet ebed süre olsun.’ fikri üzerine olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin siyasi deneyiminin birey odaklı bir anayasanın hazırlanabilmesi için kâfi olduğuna inandığını söyleyen Kurtulmuş, “İnşallah bu devir Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorumluluğunu da yerine getirecek kuvvettedir, güçtedir, siyasal birikime sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

İkinci temel amaçlarının de “Meclis İçtüzüğü meselesi” olduğunu belirten Kurtulmuş, “Belki anayasa çalışmalarından daha evvel bunun gündeme getirilerek, hızla Meclisin çoğunluğunun kabul edebileceği bir içtüzüğün gerçekleşmesi lazım.” dedi.

Meclis orta vermeden önce öteki siyasi parti kümeleriyle da görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, “Her görüşmede arkadaşlarımız ‘evet bu içtüzükle bu iş olmuyor’ diyor. Öncelikle Meclisin aktif çalışmasının temin edilmesi lazım. Bunun için kurulların önemli formda çalıştırılması gerekiyor. Mecliste, bilhassa yasa tekliflerinin oylanması noktasında, görüşmelerde gayriinsanı imgelerin ortaya çıkmayacağı bir sistem kurmak durumundayız.” diye konuştu.

“Anayasa’dan evvel Meclis İçtüzüğü’nün çıkarılması mümkündür”

Kurtulmuş, Meclisin çalışma takvimine değinerek, “Arkadaşlar söylediler. 37 saat kesintisiz Meclis oturumunun yapıldığı toplantılar olmuştu. Bu insani bir çalışma tertibi değildir. Başta bütçe olmak üzere çok uzun tartışma periyotları, çok uzun karşılıklı kelam almak, sataşmak ve onlar üzerinden saatler süren tartışmalar. Ayrıyeten olağan çalışmalarda da küme teklifleri gündeme geldiğinde gece geç saatlere kadar temel gündeme geçemeden gündemin küme teklifleri ile meşgul edilmesi… Bütün bunların hepsi dizayn edilebilir.” tabirlerini kullandı.

Meclis İçtüzüğü vasıtasıyla yasama kalitesinin artırılması milletvekilinin ve Meclisin saygınlığının artırılması ile ilgili adımların da atılabileceğini belirten Kurtulmuş, “Bu manada partiler ortasında bir uzlaşı ile ümit ediyorum ki anayasadan evvel Meclis İçtüzüğü’nün çıkarılması mümkündür ve daha kolay bir adım olacağı kanaatindeyim. Daima birlikte Meclisin prestijinin artırılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu tek tek her milletvekili arkadaşımızın üzerinde duracağı bir sorumluluk alanı olduğu üzere Türkiye gündemini belirleyenlerin de bilhassa medyanın da Meclisin prestijini artıracak çalışmalara özendirici bir formda dayanak vermesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

İzmir Escort - Aliağa Escort - Balçova Escort - Bayındır Escort - Bayraklı Escort - Bergama Escort - Beydağ Escort - Bornova Escort - Buca Escort - Çeşme Escort - Çiğli Escort - Dikili Escort - Foça Escort - Gaziemir Escort - Güzelbahçe Escort - Karabağlar Escort - Karaburun Escort - Karşıyaka Escort - Kemalpaşa Escort - Kınık Escort - Kiraz Escort - Konak Escort - Menderes Escort - Menemen Escort - Narlıdere Escort - Ödemiş Escort - Seferihisar Escort - Selçuk Escort - Tire Escort - Torbalı Escort - Urla Escort