Barolar Birliği Lideri Sağkan'a "Can Atalay" sansürü: "Yeri Meclis'tir" dediği konuşma kesildi

Barolar Birliği Lideri Sağkan’a “Can Atalay” sansürü: “Yeri Meclis’tir” dediği konuşma kesildi

Türkiye Barolar Birliği Lideri Erinç Sağkan, İsimli Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıklar ardı değil, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları yeterince milletin Meclisi’dir” dedi. Sağkan’ın konuşmasına Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan frekans üzerinden yapılan yayında yer verilmedi.

Bugün Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen İsimli Yıl Açılış Merasimi, saat 14.30’da başladı. Merasimde evvel Devlet Çoksesli Korosu konser verdi, Yargıtay Kurumsal Tanıtım Sineması gösterildi. Akabinde Türkiye Barolar Birliği Lideri Avukat Erinç Sağkan konuştu. Sağkan’ın akabinde Yargıtay Lideri Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını yaptı.

Sağkan’ın geçen yıl yaptığı konuşma da yayınlanmamıştı

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan frekans bilgileri üzerinden yapılan yayın, programın başladığı 14.30’da değil, yaklaşık 15.00’te başladı. Cumhurbaşkanlığı frekansı ile yalnızca Yargıtay Lideri Akarca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları yayınlandı. Geçen yıl yapılan İsimli Yıl Açılış Töreni’nde de TBB Lideri Sağkan’ın konuşması, Cumhurbaşkanlığı frekansından paylaşılmamıştı. 

Erinç Sağkan, şunları söyledi:

“ İçinde bulunduğumuz devirde, temel ve kozmik insan hakları için her doğan günde çaba veren, dünyanın öbür ülkelerinde birebir mesleği icra eden meslektaşlarından çok daha büyük zorluklara göğüs gererek, adalete kimin gereksinimi varsa şahsen orada bulunarak savunma hakkının kutsallığını ve adil yargılanma prensibini kâğıt üzerinde bırakmayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederek başlamak isterim. Bundan tam 365 gün evvel, yeniden sizlerin ve tarihin huzurundaydım. Geçen vakitte ortamıza binlerce yeni meslektaşımız eklense de ne yazık ki bir gecede 122 ömür eksildik.

“Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 140 ülke ortasında 116. sırada”

Şimdi bahsedeceğim hakikatler ise yalnızca avukatların meslek sorunu değil 85 milyon yurttaşın içinde bulunduğu adalet yakarışlarıdır.

Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka inanç alarm vermektedir. Bu kapsamda en değerli başlığımız; yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam manasıyla sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi olmalıdır. Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 140 ülke ortasında 116.; Doğu Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke ortasında sonuncu olmuştur. Yürütme temsilcilerinin başkanlık ettiği Yargıçlar ve Savcılar Konseyi (HSK) yapılanması kuvvetler ayrılığı unsurunu sorgulanır hâle getirmekte, coğrafik teminat düzenlemesinin olağan hâkim unsuru bakımından değeri ve bu prensibin de temel hak ve özgürlüklerle olan ilişkisi nedeniyle hukuka inancı sarsmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından emsal evraklarda göz arkası edilmesi, en son uygulanması gereken tutuklama önleminin koşulları oluşmadığı halde bir cezalandırma aracı olarak uygulanması örnekleri, başta tabir hürriyeti ve adil yargılanma hakkı üzere temel haklarda yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma fonksiyonundan uzaklaştırmaktadır.

Mahkeme kararları, AYM ve AİHM kararları elbette tenkitten muaf değildir. Lakin mahkeme kararlarının ne sebeple olursa olsun uygulanmaması, hukukun bir bileşen olduğu hiçbir düzlemde kabul edilemez. Hala kendisinden ilham aldığımız, hasretle andığımız meslektaşımız Uğur Mumcu’nun dediği üzere; ‘Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş manalıdır. Devlet güvenliği ismine hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ilerde onarılmaz yaralar açar’.

Yargı bağımsızlığının en kıymetli göstergesi ve hukuka duyulan inancın teminatı, hukuksal öngörülebilirliktir. Bugün yargı sistemimizin en büyük sorunu; vaktinde verilmiş, hukuksal olarak öngörülebilir nitelikte yargı kararlarına ulaşamamaktır. Gerek uzayan yargılama süreçleri gerekse tüzel öngörülebilirlikten uzak kararların çeşitli sebepleri bulunuyor. Bunların bir kısmı, yürütmenin ve siyasetin, yargı organları üzerindeki tesiriyle alakalıdır. Öte yandan öngörülebilirliğe ait diğer yapısal ögelerin varlığına da dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu ögeler, muhakeme sürecinde yer alan aktörlerin tüzel niteliğiyle bağlıdır. Liyakatsiz atamalar, bilgisizlik yahut tecrübesizlik nedeniyle yargılama sürecinde yapılan yanlışlar, siyaset kurumunun hiçbir müdahalesi olmasa dahi hukukun üstünlüğünü içselleştirememiş olmanın getirdiği tavır ve davranışlar, sağlıklı ve rasyonel bir argümantasyon yürütüldüğünü ortaya koyacak gerekçeli karar eksikliği üzere konular hukuk güvenliği kavramını sorgulanır hâle getirmektedir.

“Ülkemizin iktisadi olarak içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve ekonomik kriz, hepimizin malumu”

Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemizin iktisadi olarak içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve ekonomik kriz, hepimizin malumudur. Ülkelerin refahının kalıcı ve istikrarlı bir halde artırılması ve artan refahın tüm toplum bölümleri ortasında adil bir biçimde paylaşılması, fakat hukukun üstünlüğü prensibine dayanan, hak ve özgürlükleri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla teminat altına alan demokratik hukuk devletlerinde mümkündür.

Bildiğiniz üzere 2019 yılında Yargı Islahatı Strateji Evrakı kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıyeten buna dayanılarak 2021-2023 yılları için İnsan Hakları Hareket Planı hazırlandı. İnsan Hakları Hareket Planı’nın alt başlığı ve mottosu ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye’ biçiminde belirlenmişti. Bu mottoya motamot katılıyoruz: Özgür Birey, Güçlü Toplum ve Demokratik Türkiye ortak ülkümüzdür.

“Sosyal devlet unsuruyla bağdaşmıyor”

Eylem Planı’nda savunma makamı için öngörülen olumlu adımların atılmadığını söz etmek durumundayım. İsimli yardım hizmetlerinde KDV oranı son artış ile tekrar yüzde 10 olmuştur. Ayrıyeten isimli yardım ödeneğinin yetersizliği nedeniyle çok sayıda meslektaşımız yaptığı işin fiyatını yıllarca alamadığı üzere artık Barolar tarafından görevlendirme de yapılamamaktadır. Nisan ayında yapılan yasal düzenleme ile isimli yardım için ayrılan ödeneğin yüzde 2’den yüzde 3’e çıkartılmasını yetersiz lakin olumlu karşılamakla birlikte yüzde 1’lik artışın Meclis’in iradesine alışılmamış olarak bu yılki ödeneğe yansıtılmamasını hala anlayamıyoruz. Bilhassa ekonomik istikametten dezavantajlı durumdaki vatandaşlarımızın adalete erişimi bakımından toplumsal devlet prensibiyle bağdaşmayan bu durumun acilen çözülmesi gerekmektedir.

“Mesleğimiz niteliksizleştirilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır”

Mesleğimiz dünyada emsali az rastlanır niceliksel bir enflasyonla niteliksizleştirilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır. Birçoğunun akademik takımının yetersiz olduğu görülen 92 hukuk fakültesinden her sene yaklaşık 20 bin mezun sisteme dahil olmaktadır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir bir artış olmadığı üzere, avukatların meslek sıkıntısına değil ulusal bir krize işaret etmektedir. 

Mesleksel şiddetin birincil mağdurlarından birinin avukatlar olduğu tartışmasızdır. Ülkemizde avukatlar; aldıkları belgelerle ilişkilendirilmekte, uyuşmazlıkların tarafı görülmekte ve şiddetin ve hatta cinayetin mağduru olmaktadırlar. Avukatların içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik kaos halinin onları intihara sürüklemesi ise maalesef ki yeni gerçekliğimiz haline gelmiştir. Bu ülkede avukata dönük şiddet ve avukat intiharları ulusal seviyede siyasetlerle derhal ele alınmalı ve çözülmesi için gerekli adımlar tek bir gün dahi gecikmeden hayata geçirilmelidir.

“Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıklar gerisi değil”

Ülkece herkese iyi olmasını dilediğim yepisyeni bir seçimi çok yakın bir vakitte daima bir arada idrak ettik. Bizler, artık kangrenleşmiş meslek sıkıntılarının hayatımızın evvelki devrine ilişkin olduğu yesyeni bir başlangıcın eşiğinde olduğumuza inanmak istiyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız kuralsız milletindir’ prensibinin en somut tabiri olan Aziz Meclisimize seçilen hukukçu milletvekillerine, Türkiye Barolar Birliği Lideri, fakat her şeyden önce hukukçu bir meslektaşları olarak gönderdiğim mektupta da söz ettiğim üzere, Türkiye Barolar Birliği; yasama organımızın demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin işlerliğine katkı sağlayacak her adımında; hukuksuzluklara ve hak ihlallerine karşı verilecek her gayrette dayanışma içinde olmuştur; bundan sonra da olmaya devam edecektir. Lakin belirtmek isterim ki, hukukçu milletvekillerine gönderdiğim bu mektup, olması gerekenden bir eksiktir. Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıklar gerisi değil, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları mucibince milletin Meclisi’dir.

TIKLAYIN: Erinç Sağkan’ın “Can Atalay” konuşması İsimli Yıl Açılışı’nda yayınlanmadı, Kılıçdaroğlu reaksiyon gösterdi: Erdoğan, fitne arıyorsa evvel aynaya bakmalı

İzmir Escort - Aliağa Escort - Balçova Escort - Bayındır Escort - Bayraklı Escort - Bergama Escort - Beydağ Escort - Bornova Escort - Buca Escort - Çeşme Escort - Çiğli Escort - Dikili Escort - Foça Escort - Gaziemir Escort - Güzelbahçe Escort - Karabağlar Escort - Karaburun Escort - Karşıyaka Escort - Kemalpaşa Escort - Kınık Escort - Kiraz Escort - Konak Escort - Menderes Escort - Menemen Escort - Narlıdere Escort - Ödemiş Escort - Seferihisar Escort - Selçuk Escort - Tire Escort - Torbalı Escort - Urla Escort