3 ayda yüzde 700'den fazla yükselen halka arz payından temettü kararı

3 ayda yüzde 700’den fazla yükselen halka arz payından temettü kararı

Haziran ayında halka arz olduktan sonra yüzde 700’den fazla yükselen ve tavan serisini 22 süreç günü sürdüren Forte Bilgi İrtibat, temettü kararı aldı.

Şirket, kâr hissesi dağıtım teklifini Genel Kurul’un onayına sunacak.

12,12 liradan halka arz olduktan sonra an prestijiyle 111 liradan süreç gören pay, 15 Aralık 2023’ten itibaren temettü bedelini yatırımcılara dağıtmayı planlıyor.

Temettü oranı ise yüzde 25,4 olacak.

Forte’den KAP’a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri: II, No: 14.1 Sayılı Bildirim kararları çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net periyot karımız 73.189.495,00.-TL, Vergi Metot Kanunu kararları çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net devir karımız ise 39.839.615,78.-TL’dir. Şirketimizin Temel Mukavelesi’nin 14. Husus kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri: II, No: 14.1 Sayılı Bildirim kararları çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net devir karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Yasal Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Temel Mukavelesi’nin 14. Unsuru uyarınca; Sermayenin %5’i kadar 1.991.980,79 TL olarak ayrılmasına,

Kalan 37.847.634,99.-TL “Net Dağıtılabilir Devir Kârından” ilgili hesap periyodunda geçmiş yıllar ziyanı ve bağış fiyatı bulunmadığından Genel Yasal Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan fiyat üzerinden Şirket’in kar dağıtım siyaseti çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 18.923.817,50.- TL fiyatında “ortaklara birinci kâr payı” ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden öteki kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5’i oranında kâr hissesi düşüldükten sonra bulunan meblağın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu unsurunun ikinci fıkrası uyarınca 1.557.381,75.-TL’lik kısmı genel yasal yedek akçeye, kalan meblağ 17.366.435,75 TL’nin harika yedek olarak ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Heyetinin (“SPK”)’nun II-19.1 Kar Hissesi Bildirimi ve Kar Hissesi Rehberi kararları doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar hissesi fiyatının tamamı, fakat yasal kayıtlarda (Vergi Tarz Kanunu’na nazaran tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan yahut başka kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, kelam konusu mevzuata nazaran belirlenen 37.847.634,99.-TL “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı” meblağından TTK’nun 519’ncu hususunun 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 1.557.381,75.-TL meblağında ek “Genel Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kar hissesi dağıtımına başlanıldığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle “Çıkarılmış Sermayenin” brüt 28,24’ü (Net 25,42’ı) olmak üzere , toplam 18.923.817,50.-TL (brüt) fiyatında “nakit” kar dağıtımı yapılması, geriye kalan fiyatında inanılmaz yedeklere alınarak öz kaynaklarda tutulmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kar hissesi toplamının 18.923.817,50.-TL, Toplam Dağıtılan Kâr Hissesi / Net Dağıtılabilir Devir Kârı oranının % 24 (1,00-TL nominal kıymetli hisseye isabet eden temettü fiyatı net 0,2542005 TL, temettü oranının net % 25,42) olarak tespit edilmesine,

Kâr hissesi, dağıtım tarihi prestijiyle mevcut hisselerin tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

Temettü bedellerinin 15/12/2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, Kar dağıtım teklifimizin Genel Konseyimizin onayına sunulacaktır.”

İzmir Escort - Aliağa Escort - Balçova Escort - Bayındır Escort - Bayraklı Escort - Bergama Escort - Beydağ Escort - Bornova Escort - Buca Escort - Çeşme Escort - Çiğli Escort - Dikili Escort - Foça Escort - Gaziemir Escort - Güzelbahçe Escort - Karabağlar Escort - Karaburun Escort - Karşıyaka Escort - Kemalpaşa Escort - Kınık Escort - Kiraz Escort - Konak Escort - Menderes Escort - Menemen Escort - Narlıdere Escort - Ödemiş Escort - Seferihisar Escort - Selçuk Escort - Tire Escort - Torbalı Escort - Urla Escort